ÖVERSIKT 

Denna webbplats drivs av Compass Nature. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Compass Nature. Compass Nature erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR ONLINEBUTIKER 

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor, och att du har angett oss ditt samtycke att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.

Ett brott mot eller brott mot någon av Villkoren kommer att resultera i ett omedelbart uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa till de tekniska kraven för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttrycklig skriftlig tillstånd av oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET 

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell.Materialet på den här webbplatsen tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer lägliga informationskällor All tillit till materialet på denna webbplats är på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER 

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst.

Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt) 

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION 

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer, och utgångsdatum så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. 

Noggrannhet av leveransinformation:

Det är kundens ansvar att ge oss korrekt och rätt leveransinformation, inklusive leveransadress, kontaktuppgifter och annan relevant information som krävs för att leveransen ska lyckas. Vi kommer inte att hållas ansvariga för några förluster, skador eller extra kostnader som uppstår på grund av felaktig eller felaktig leveransinformation som tillhandahållits av kunden.

Om kunden anger en felaktig eller felaktig leveransadress, kommer vi inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att beställningen skickas till fel adress. Det är kundens ansvar att se till att den leveransinformation som tillhandahålls till oss är korrekt och uppdaterad vid alla tillfällen.

Om beställningen returneras till oss på grund av en felaktig eller felaktig leveransadress som tillhandahållits av kunden, kommer vi att försöka kontakta kunden för att få korrekt leveransinformation. Om vi inte kan nå kunden eller om kunden inte tillhandahåller korrekt leveransinformation inom en rimlig tidsram, förbehåller vi oss rätten att avbryta beställningen och utfärda en återbetalning, minus eventuella frakt- eller hanteringsavgifter som uppkommit.

Vi rekommenderar starkt våra kunder att dubbelkolla den leveransinformation som tillhandahålls innan de skickar en beställning för att undvika eventuella problem eller extra kostnader som kan uppstå på grund av felaktig leveransinformation.

För mer information, vänligen läs vår returpolicy

AVSNITT 7 - VALFRIKA VERKTYG 

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "i befintligt skick" och "såsom tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd.Vi ska inte ha något som helst ansvar som uppstår från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part 

All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och ditt eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg tillhandahålls av den relevanta tredjepartsleverantören( s).

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TREDJE PART 

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredje parts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR 

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, via post, eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsningar kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att hålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi avgör efter eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONINFORMATION 

Ditt inlämnande av personlig information via butiken styrs av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

AVSNITT 11 – FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÅTEN 

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet.Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning)

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR 

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVAR 

Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, läglig, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckliga eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall ska CompassNature, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande , särskilda skador eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorad inkomst, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat , som härrör från din användning av någon av tjänsten eller några produkter som köpts med hjälp av tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i någon innehåll eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet eftersom vissa stater eller jurisdiktioner d o inte tillåta uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - ERSÄTTNING 

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla CompassNature och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ofarliga från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - SKÄRBARHET 

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor ska sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING 

Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller om inte och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla förfallna belopp fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan därför neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET 

Underlåtenhet av oss att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, antingen muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetar.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG 

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige 

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR 

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 20 - GARANTI

Tack för ditt intresse för produkterna och tjänsterna från vårt företag Compass Nature. Denna begränsade garanti gäller fysiska varor, och endast för fysiska varor, köpta från vårt företag CompassNature ("fysiska varor").

Vad täcker denna begränsade garanti?

Denna begränsade garanti täcker eventuella defekter i material eller utförande under normal användning under garantiperioden. Under garantiperioden kommer vårt företag CompassNature att reparera eller ersätta, utan kostnad, produkter eller delar av en produkt som visar sig vara defekt på grund av felaktigt material eller utförande, vid normal användning och underhåll.

Vad ska vi göra för att åtgärda problem?

Vårt företag CompassNature kommer antingen att reparera produkten utan kostnad, med hjälp av nya eller renoverade reservdelar.

Hur länge varar täckningen?

Garantiperioden för fysiska varor köpta från vårt företag CompassNature är 2 år från inköpsdatumet. En ersättande fysisk vara eller del tar på sig den återstående garantin för den ursprungliga fysiska varan eller 2 år från datumet för utbyte eller reparation, beroende på vilket som är längst.

Vad täcker inte denna begränsade garanti?

Denna begränsade garanti täcker inte några problem som orsakas av: konsumentförhållanden, funktionsfel eller skador som inte beror på defekter i material eller tillverkning.

Vad måste du göra?

För att få garantiservice måste du först kontakta oss för att fastställa problemet och den lämpligaste lösningen för dig.

Ej uthämtade paket:
Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 299:-. Om kostnaden för produkten inte överstiger 299:- så förbehåller vi oss rätten att behålla hela summan för köpet.

AVSNITT 21 

Varifrån skickas varorna?

Samtliga produkter skickas direkt från tillverkaren i Asien till kunden. Som mellanhand i denna process är det vår uppgift att säkerställa att varorna når fram till kunden på ett effektivt sätt.

AVSNITT 22 

Retur

Vill du returnera en vara, kontakta först vår Kundservice på e-posten nedan

E-post: support@compassnature.com

Tel: +4670-7301894

För hantering av returer inom Sverige, vänligen kontakta oss via e-post på support@compassnature.com för en Svensk returadress. Vi strävar efter att lösa ditt ärende så snabbt och effektivt som möjligt för att säkerställa din tillfredsställelse.

Returadress:

PU LAN COMMODITY TECHNOLOGY CO., 

LTDPL-DROPSHIPPINGR12 Victoria Mall No 125 GuanHui Road, ZhangMuTou Town,

Dongguan City, Dongguan Province 523000, China

Reklamation

Vi på CompassNature är engagerade i att säkerställa kundnöjdhet och att leverera produkter av hög kvalitet. Om du av någon anledning behöver reklamera en produkt, vänligen följ nedanstående process.

Compassnature följer konsumentköplagen och lämnar tre års reklamationsrätt till dig som privatkund. Som konsument har du enligt lag rätt att reklamera i upp till tre år från köpet, dock inom skälig tid (två månader) från att ett fel upptäckts. Reklamationer kan göras genom att kontakta vår kundservice. Var beredd på att uppge relevant information för att vi ska kunna hantera din reklamation.

Vid reklamation står CompassNature för fraktkostnaderna inklusive ev. ersättningsleverans. Därför är det viktigt att använda frakthandlingarna som skickats från CompassNature. Väljer du att själv bekosta frakten och hur varan skickas tillbaka till oss så ansvarar du också själv för varan fram tills att den når oss, alltså även under transporten. Produkten/-er som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses inte av CompassNature.

För att varan ska ses som felaktig ska felet vara ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns redan när du köpte eller tog emot varan.

Felet behöver inte visa sig direkt. Det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid.

Varan räknas inte som felaktig om du själv orsakat felet, till exempel genom att använda den på fel sätt.

Vill du reklamera en vara så gör du det via e-post eller vårt telefonnummer nedan.
För snabbare hjälp rekommenderar vi att ni använder er av vår e-post.
E-post: support@compassnature.com
Tel: +4670-7301894

För snabbare hantering av reklamationer inom Sverige, vänligen kontakta oss via e-post på support@compassnature.com för en Svensk returadress. Vi strävar efter att lösa ditt ärende så snabbt och effektivt som möjligt för att säkerställa din tillfredsställelse.

Paket skickas till följande address:

PU LAN COMMODITY TECHNOLOGY CO., 

LTDPL-DROPSHIPPINGR12 Victoria Mall No 125 GuanHui Road, ZhangMuTou Town,

Dongguan City, Dongguan Province 523000, China

AVSNITT 23 - KONTAKTINFORMATION 

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på Support@compassnature.com

Tel: +46707301894

JM Commerce AB
Orgnr: 559324-4758
BOX 1981, 116 74 Stockholm, Sverige